Objawienia

Widzący

24.06.1981 około godz. 18.00 sześcioro młodych ludzi z parafii Medziugorje: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović zobaczyło na wzgórzu Crnica, w części zwanej Podbrdo, białe zjawisko z dzieckiem na ręku. Zaskoczeni i przestraszeni nie podeszli do Niej bliżej. Następnego dnia (25.06.1981 r.) o tej samej porze czworo z nich: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević poczuło silną wewnętrzną potrzebę, by udać się w kierunku miejsca, gdzie poprzedniego dnia widzieli osobę, którą od razu rozpoznali jako Matkę Bożą. Do nich dołączyli Marija Pavlović i Jakov Čolo. Grupa medziugorskich wizjonerów została uformowana. Wraz z Matką Bożą modlili się i rozmawiali. Od tego dnia, razem lub osobno, mieli codzienne objawienia. Milka Pavlović i Ivan Ivanković nigdy więcej nie zobaczyli Matki Bożej.

Mirjana Dragićević-Soldo

Mirjana Dragićević-Soldo urodzona 18.03.1965 r. w Sarajewie. Codzienne objawienia miała od 24.06.1981 r. do 25.12.1982 r. Tego dnia Matka Boża powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku każdego 18. marca. Od 2.08.1987 r. według jej słów każdego drugiego dnia miesiąca słyszy w sercu głos Matki Bożej i modli się z Nią za niewierzących. Niekiedy ją widzi. Mirjana jest mężatką, ma dwoje dzieci. Wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za niewierzących tych, którzy nie poznali miłości Bożej.
„Moje ostatnie codzienne spotkanie z Matką Bożą odbyło się w Boże Narodzenie – 25 grudnia 1982r. Matka Boża spędziła ze mną 45 minut. Do tego spotkania przygotowywała mnie przez miesiąc, wyjaśniając mi wszystko jak matka.
Powiedziała, że spełniłam moją misję, do której byłam Jej potrzebna. Powiedziała, że mój stan świadomości jest wystarczający, bym zrozumiała, że muszę wrócić do normalnego, codziennego życia, żyć tak jak moje rówieśniczki. Muszę dalej żyć bez Jej Matczynych rad i tak bardzo mi potrzebnych rozmów. Matka Boża obiecała mi, że będzie zawsze przy mnie i pomoże mi w najcięższych chwilach życia. Dopóki będę żyła z Bogiem – będzie mi pomagała.
Powiedziała mi, że jest to nasza ostatnia codzienna rozmowa, ale zostawia mi jeden dar, tj. dopóki żyję, będę Ją widzieć w swoje urodziny.
Ciężko przeżyłam ostatnie spotkanie z Matką Bożą. Słowami nie można opisać bólu, jaki ogarnął moją duszę, gdy zdałam sobie sprawę, że nie będę miała więcej codziennych objawień. Ten stan można porównać do uczucia, gdy zrozumiesz, że tracisz coś najpiękniejszego w życiu, coś, co otrzymałeś niedawno. Matka Boża wiedziała o mojej udręce i bólu, aby mnie pocieszyć, modliła się ze mną, pragnęła, byśmy wspólnie śpiewały i wielbiły Boga. Modliłam się słowami modlitwy: „Bądź pozdrowiona Królowo!”, modlitwy, którą zawsze odmawiałam, gdy byłam z Nią.
Mam zawsze w pamięci słowa Matki Bożej:
„Mirjano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam na Twoje barki wiele lęków, które musisz nosić z godnością. Pomyśl o mnie i ile łez z tego powodu wylewam. Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, więc musisz zrozumieć, że Ja muszę odejść. Bądź odważna…!”
Pozostałe słowa Maryi były skierowane wyłącznie do mnie.
P.S. Przez pierwszy miesiąc było mi naprawdę ciężko. Matka Boża uprzedziła mnie o tym. Popadłam w głęboką depresję. Uciekałam od wszystkiego, zamykałam się w swoim pokoju, w którym zwykle czekałam na Matkę Bożą. Płacząc, wzywałam Ją. Czułam Jej pomoc i czekałam, kiedy nadejdzie dzień moich urodzin…
Od 2 sierpnia 1987r. każdego 2. dnia miesiąca słyszę w sercu głos Matki Bożej, a niekiedy widzę Ją, wspólnie modlimy się za niewierzących”.
Mirjana Dragićević-Soldo

Ivanka Ivanković-Elez

Ivanka Ivanković-Elez urodzona 21.06.1966 r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Jako pierwsza zobaczyła Matkę Bożą. Codzienne objawienia miała do 7.05.1985 r. Tego dnia Matka Boża powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę, powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz do roku, w rocznicę objawień 25 czerwca. Ivanka jest mężatką, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za rodziny.
Wieczorem 6 maja 1985 roku objawienie mieli: Ivan, Jakov i Ivanka. Objawienie Ivanki trwało około 8 minut, o 6 minut dłużej niż pozostałych widzących. Podczas objawienia Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią dziesiątą tajemnicę, zakończyła ją informacjami na temat przyszłości świata.

 

Vicka Ivanković-MijatovićVicka Ivanković-Mijatović urodzona 3.09.1964 r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Również teraz ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Vicka jest mężatką, ma jedno dziecko i mieszka w Krehin Gracu w pobliżu Medziugorja. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za chorych.

Marija Pavlović-Lunetti

Marija Pavlović-Lunetti urodzona 1.04.1965 r. w Bijakovići, parafia Medziugorje. Również teraz ma codzienne objawienia. Za jej pośrednictwem Matka Boża przekazuje orędzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 do 8.01.1987 r. przekazywała je w każdy czwartek, a od stycznia 1987 r. każdego 25 dnia miesiąca. Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech i w Medziugorju. Intencja modlitewna, którą powierzyła jej Matka Boża: za dusze w czyśćcu cierpiące.


 

 

 

Jakov Čolo

Jakov Čolo (czyt. Czolo)  najmłodszy z medziugorskich widzących, urodził się 6 marca 1971 r. w Sarajewie. Ostatnie codzienne objawienie miał 12 września 1998 roku. Tego dnia Matka Boża powierzyła mu dziesiątą tajemnicę i obiecała, że do końca życia raz do roku będzie miał objawienia w Boże Narodzenie. Jakov z żona Analisą i dziećmi Arijaną, Davidem i Mirjam mieszka w przysiółku Podbrdo, w Bijakovici. Jego szczególnym charyzmatem jest modlitwa za chorych.
 
Podróżując we wrześniu 1998 roku po Ameryce, Jakov przekazał nam z Miami następujący tekst:
„W piątek 11 września podczas codziennego objawienia Matka Boża powiedziała mi, abym w szczególny sposób poprzez modlitwę przygotował się do jutrzejszego objawienia, bo powierzy mi 10 tajemnicę. W sobotę 12 września Matka Boża przyszła o 11:15 (czasu lokalnego). Gdy przyszła, jak zwykle pozdrowiła mnie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” Była smutna, gdy powierzała mi 10. tajemnicę.
Potem delikatnie uśmiechając się powiedziała:
„Drogie dziecko! Jestem twoją Matką i kocham cię bez żadnych warunków. Od dziś nie będę ci się objawiała codziennie, lecz tylko na Boże Narodzenie, w dzień narodzin mego Syna. Nie bądź smutny, bo jako Matka zawsze będę z tobą i jak każda prawdziwa Matka nigdy cię nie opuszczę. Idź dalej drogą mojego Syna, drogą pokoju i miłości oraz spróbuj wytrwać w posłaniu, które ci powierzyłam. Bądź przykładem człowieka, który poznał Boga i miłość Bożą. Niech ludzie zawsze widzą w tobie przykład, jak Bóg działa na ludzi i jak Bóg działa poprzez ludzi. Błogosławię cię swoim matczynym błogosławieństwem i dziękuję ci, że odpowiedziałeś na moje wezwanie.”
Objawienie zakończyło się o 11:45.
P.S. W czasie krótkiej rozmowy telefonicznej z o.Slavkiem Barbariciem Jakov powiedział, że długo płakał i że jest bardzo smutny.

Ivan Ivan DragićevićDragićević urodził się 25 maja 1965 r. w Bijakovici. Codzienne objawienia ma od 24 czerwca 1981 r. Z żoną Laureen oraz dziećmi Krisną, Mikaelą, Danielem i Matthew część roku spędza w Bostonie, a część w Bijakovici. Przyjął dziewięć tajemnic. Jego intencją modlitewną jest modlitwa za młodzież. 

Opis postaci Królowej Pokoju

Wielu i na rozmaite sposoby wypytywało świadków objawień o wygląd Matki Bożej i ogólnie o to, co się dzieje w parafii Medziugorje. Najlepiej udało się to ojcu Janko Bubalo – pisarzowi, należącemu do franciszkańskiej prowincji w Hercegowinie. Interesował się objawieniami medziugorskimi od samego początku. Latami przyjeżdżał do Medziugorja spowiadać i w ten sposób gromadził spostrzeżenia o medziugorskim fenomenie duchowym. Rezultatem tej pracy była książka „Tysiąc spotkań z Matką Bożą”(1985), która była wielokrotnie nagrodzona i osiągnęła światowy sukces. O swoich przeżyciach mówi w książce świadek objawień, Vicka. Poza nią ojciec Janko rozmawiał i z innymi świadkami. Ostatecznie opublikował tylko rozmowę z Vicką, ponieważ ocenił, że jej odpowiedzi były najobszerniejsze. Odpowiedzi pozostałych nie różniły się niczym istotnym od jej opisu. O wyglądzie Matki Bożej rozmawiał wielokrotnie ze wszystkimi świadkami objawień i jak oświadczył, nie opublikował niczego, na co oni nie wyraziliby zgody.

Czas mijał, mnożyły się próby odtworzenia postaci Matki Bożej. Wiele prób było niezgodnych z tym, o czym mówili świadkowie objawień. Aby to wszystko uporządkować, ojciec Janko, choć już w podeszłym wieku (urodzony w 1913 r.), przystąpił do drugiej próby. Wszystkim świadkom objawień wręczył ankietę z pytaniami o wygląd Matki Bożej. Większość świadków poddała się próbie ojca Janko (Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, Marija Pavlović, Ivanka Ivanković i Mirjana Dragićević). Odpowiedzi na ankietę poświadczyli swymi podpisami w Humcu 23 lipca 1992r. Jakov Čolo (czyt. Czolo) z powodów obiektywnych nie brał udziału w ankiecie, ale potwierdził wypowiedzi pozostałych i stwierdził, że nie ma nic szczególnego do dodania.

1. Po pierwsze, proszę mi powiedzieć jak wysoka jest Matka Boża, którą widzicie?
Około 165 cm. -Tak jak ja. (Vicka)

2. Jest szczupła, zgrabna, czy…?
Raczej szczupła.

3. Ile mogłaby ważyć?
Około 60 kilogramów.

4. Ile może mieć lat?
Między 18 a 20.

5. Czy wygląda starzej kiedy jest z Dzieciątkiem?
Wygląda normalnie – tak samo.

6. Kiedy Matka Boża jest z wami zawsze stoi, czy…?
Zawsze stoi!

7. Na czym stoi?
Na obłoczku.

8. Jakiego koloru jest ten obłoczek?
Obłoczek jest białawy.

9. Czy kiedykolwiek widzieliście Ją klęczącą?
Nigdy! (Vicka, Ivan,Ivanka…)

10. Oczywiście Matka Boża ma twarz. Jaka to twarz: okrągła, czy raczej pociągła – owalna?
Raczej pociągła – owalna – normalna.

11. Jakiego koloru jest Jej twarz?
Normalnego – raczej biała – zarumieniona na policzkach.

12. Jakiego koloru jest Jej czoło?
Normalne – w zasadzie takiego samego koloru jak twarz.

13. Jakie są usta Matki Bożej – pełne czy wąskie?
Normalne – ładne, raczej wąskie.

14. Jakiego koloru?
Czerwone – normalnego koloru.

15. Czy Matka Boża ma dołeczki na twarzy, tak jak to mają niektórzy ludzie?
Zwykle nie ma – może troszkę, kiedy się śmieje. (Mirjana)

16. Czy widoczny jest łagodny uśmiech na Jej twarzy?
Może – raczej jest to trudna do opisania delikatność – uśmiech naturalnie z Niej emanuje. (Vicka)

17. Jakiego koloru są oczy Matki Bożej?
Oczy są cudowne! Wyraźnie niebieskie(wszyscy).

18. Duże, czy…?
Normalne – może trochę większe niż zazwyczaj (Marija).

19. Jakie są Jej rzęsy?
Normalne.

20. Jakiego koloru są Jej rzęsy?
Normalne – nie mają jakiegoś szczególnego koloru.

21. Cieńsze, czy…?
Zwykłe – normalne.

22. Jaki kształt nosa ma Matka Boża : wąski, czy…?
Ładny, mały nosek (Mirjana) – normalny, harmonizujący z twarzą. (Marija)

23. A brwi Matki Bożej?
Brwi są cieniutkie – normalne – czarne.

24. Jak jest ubrana Matka Boża?
Ubrana jest w prostą suknię.

25. Jakiego koloru jest suknia?
Jest szara – może trochę niebieskawa. (Mirjana)

26. Suknia jest obcisła czy luźna?
Luźna.

27. Dokąd sięga suknia?
Do obłoczka, na którym stoi – spada w obłoczek.

28. A u góry?
Normalnie – do nasady szyi.

29. Czy widać szyję Matki Bożej?
Widać szyję, ale suknia nie ma dekoltu.

30. Dokąd sięgają rękawy?
Do połowy dłoni.

31. Czy suknia Matki Bożej jest czymś obrębiona?
Niczym.

32. Czy Matka Boża jest czymś przepasana?
Niczym.

33. Czy zauważalne są Jej kobiece kształty?
Oczywiście! Ale żadne szczegóły. (Vicka)

34. Czy Matka Boża poza suknią nosi coś jeszcze?
Ma welon na głowie.

35. Jakiego koloru?
Jest biały.

36. Całkiem biały, czy..?
Całkiem biały.

37. Co przykrywa ten welon?
Przykrywa głowę, ramiona, plecy i boki.

38. Dokąd sięga?
Sięga do obłoczka, tak jak i suknia.

39. Czy welon przykrywa Ją z przodu?
Przykrywa Jej plecy i boki.

40. Czy welon jest grubszy niż suknia Matki Bożej?
Nie – podobny jest do sukni.

41. Czy są na nim jakieś klejnoty?
Nie ma żadnych klejnotów.

42. Czy jest czymś obrębiony?
Nie jest.

43. Czy Matka Boża ma w ogóle jakieś klejnoty?
Nie ma żadnych.

44. Na przykład na głowie lub wokół głowy?
Tak – ma na głowie koronę z gwiazd.

45. Czy zawsze ma gwiazdy wokół głowy?
Zawsze. (Vicka)

46. A kiedy pojawia się z Jezusem?
Również.

47. Ile jest gwiazd?
Jest ich dwanaście.

48. Jakiego są koloru?
Złote – złociste.

49. Czy są czymś wzajemnie połączone i czym?
Czymś są powiązane – jakby stały.

50. Czy widać włosy Matki Bożej?
Widać trochę włosów.

51. W którym miejscu?
Trochę nad czołem – pod welonem- z lewej strony.

52. Jakiego są koloru?
Czarne.

53. Czy widać uszy Matki Bożej?
Nie – nie widać, nigdy.

54. Jak to?
Ależ uszy ma przykryte welonem.

55. Na co zwykle patrzy Matka Boża podczas objawienia?
Zwykle patrzy na nas – niekiedy na coś innego, na to, co pokazuje.

56. Jak są wtedy ułożone ręce Matki Bożej?
Ręce są swobodne, rozłożone i rozluźnione.

57. Kiedy ręce trzyma złożone?
Prawie nigdy – może czasami podczas „Chwała Ojcu”.

58. Porusza rękoma, gestykuluje podczas objawienia?
Nie gestykuluje, chyba że na coś wskazuje.

59. W którą stronę skierowane są dłonie?
Skierowane są zawsze w górę – palce również.

60. Czy widać paznokcie?
Widać częściowo.

61. Jakie są – jakiego koloru?
Normalnego koloru – białe jak śnieg.

62. Czy widzieliście nogi Matki Bożej?
Nie – nigdy – zawsze są przykryte suknią.

63. Na zakończenie, czy Matka Boża jest rzeczywiście tak piękna jak mówicie?
Właściwie nic ci o tym nie powiedzieliśmy – Jej piękno jest nie do opisania – to nie jest typ naszej urody – to jest coś rajskiego – coś niebiańskiego- coś, co zobaczymy dopiero w raju.

Scroll to Top