Spotkanie Prowadzących Centra Pokoju, Grupy Modlitewne i Charytatywne

24. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne i Charytatywne związane z Medziugorjem, którego tematem były słowa: „Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej” (Flp 1,9) rozpoczęło się w Medziugorju w poniedziałek 27 lutego i zakończyło 3 marca Mszą świętą, której przewodził koordynator spotkania ojciec Marinko Šakota – medziugorski proboszcz.W spotkaniu uczestniczyło 271 osób z 28 państw.

Oprócz uczestnictwa w specjalnym programie i wykładach uczestnicy tych rekolekcji brali udział także w wieczornych modlitwach w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba.
Ojciec Marinko po zakończeniu spotkania powiedział: „To są cudowne spotkania, ponieważ zawsze się odnawiamy i wracamy do źródeł, do tego co mówi nam Matka i do czego nas wzywa, abyśmy się mogli odnowić i pomagać innym ludziom, prowadzić innych i towarzyszyć im w pielgrzymowaniu oraz organizować pielgrzymki”.

Lucija Šalov iz miasteczka Nin koło Zadaru już od kilku lat uczestniczy w tych spotkaniach. W pewien sposób każdy rok przynosi jakieś jedno nowe doświadczenie, jak podkreśla Lucija:

„Pełnimy służbę przywożąc ludzi, a żebyśmy mogli to robić w dobry sposób, tak aby były owoce, także my musimy się przygotować. To są pewnego rodzaju rekolekcje. Kiedy przywozimy pielgrzymów, nie mamy czasu dla siebie i czasu na przeżywanie Medziugorja we właściwy sposób. Temu służą te spotkania. Medziugorje jest miejscem łask i modlitwy. Po prostu nie sposób opisać Medziugorja, ponieważ każda osoba przeżywa Medziugorje na swój własny sposób. Myślę, że ile razy nie przyjechałoby się do Medziugorja ono za każdym razem odnawia nas i zawsze daje nam coś nowego. To jest źródło wszystkiego. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku po raz pierwszy przyjechałam do Medziugorja z parafialną pielgrzymką. Nie liczę już ile razy tu byłam. Uważam, że Medziugorje jest dla nas wszystkich wielkim darem”.

Scroll to Top