Powitanie Arcybiskupa Henryka Hosera SAC wygłoszone przez medziugorskiego proboszcza o. Marinka Šakotę

Szanowny i drogi księże arcybiskupie Henryku Hoserze!
Moje słowa są [zbyt] ubogie, aby wyrazić wszystko co czuję od 11 lutego tego roku, od uroczystości Matki Bożej z Lourdes kiedy nasz drogi papież Franciszek mianował księdza arcybiskupa specjalnym wysłannikiem do Medziugorja.
Myślę, że nie tylko wszyscy franciszkanie i franciszkanki w tej parafii, ale także wszyscy parafianie i pielgrzymi, którzy są tutaj teraz i na całym świecie odczuwają tę łaskę, która wylała się na nas i tę radość, która wypływa z naszych serc, że właśnie my doczekaliśmy, po 36 latach wielkich Bożych łask w tej parafii i poprzez tę parafię na całym świecie, przyjazdu ks. arcybiskupa do nas z drogiego nam i bliskiego bratniego kraju Polski. Biskup warszawsko-praski Henryk Hoser! Człowiek z otwartym i szerokim sercem, który potrafi słuchać i rozumieć wszystko co dzieje się tutaj w parafii Medziugorje i poprzez Medziugorje na świecie!
Tyle łask i modlitw się tutaj wylało! Tyle łez przelało! Tyle serc pojedynczych osób i rodzin doświadczyło tutaj nawrócenia a potem także pojednania po tym jak doświadczyli miłosiernej miłości Boga w modlitwie różańcowej, w Eucharystii, spowiedzi, adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, modlitwie przed krzyżem, w poście – w kościele parafialnym, na górze Podbrdo i Križevac. W tylu sercach stopniał lód i zerwały się łańcuchy zniewolenia grzechem, nienawiścią i uzależnieniami w doświadczeniu Bożej miłości i błogiej obecności naszej drogiej Matki Bożej! Ziarna powołań kapłańskich i zakonnych zakiełkowały tutaj w setkach ludzi z całego świata! Tysiące grup modlitewnych na całym świecie zainspirowały się duchowością, którą otrzymały w tej parafii.
Jesteśmy świadkami tego jak Kościół się odnawia i żyje tutaj w Medziugorju i poprzez Medziugorje gdzie gromadzi się na modlitwie wokół Matki Maryi jak niegdyś apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy.
Dziękuję szanownemu i drogiemu arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi! Dziękuję za to, że ks. arcybiskup zdecydował się przyjechać do Medziugorja! I odprawiać teraz z nami Eucharystię – spotkanie otwartych i radosnych serc z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, który jest celem i sensem wszystkiego co się dzieje w Medziugorju!

Scroll to Top