Orędzie dla Mirjany z 2 maja 2017 roku

„Drogie dzieci, wzywam was, abyście się modliły, nie prosząc, ale składając ofiarę – ofiarowując się. Wzywam was do objawienia prawdy i miłosiernej miłości. Ja modlę się do mojego Syna za was, za waszą wiarę, która się coraz bardziej zmniejsza w waszych sercach. Modlę się do Niego, aby wam pomógł Bożym duchem tak jak ja pragnę Wam pomóc matczynym duchem. Moje dzieci, musicie być lepsze. Tylko ci czyści, pokorni, wypełnieni miłością utrzymują świat – zbawiają siebie i świat. Moje dzieci, mój Syn jest sercem świata, trzeba Go kochać i modlić się, a nie zawsze na nowo Go zdradzać. Dlatego wy, apostołowie mojej miłości pomnóżcie wiarę w sercach ludzi poprzez swój przykład, swoją modlitwę i miłosierną miłość. Ja jestem obok was, ja wam pomogę. Módlcie się, aby wasi pasterze mieli jak najwięcej światła, aby mogli oświecić wszystkich tych, którzy żyją w ciemności. Dziękuję Wam!”

Scroll to Top