Orędzie dla Mirjany z 2 czerwca 2017 roku

„Drogie dzieci,
tak jak w innych miejscach, gdzie do was przychodziłam, także tutaj wzywam was do modlitwy. Módlcie się za tych, którzy nie znają mojego Syna, za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, przeciwko grzechowi, za osoby konsekrowane, za tych, których mój Syn wezwał, aby mieli miłość i ducha, siły dla was, dla Kościoła. Módlcie się do  mojego Syna, a miłość, której doświadczycie [z powodu] Jego bliskości, da wam siłę co uczyni was gotowymi do dzieł miłości, które będziecie czynić w Jego imię. Moje dzieci, bądźcie gotowi, to jest przełomowy czas. Dlatego was ponownie wzywam do wiary i nadziei, wskazuję wam drogę, którą macie iść, a są nią słowa Ewangelii. Apostołowie mojej miłości, świat tak bardzo potrzebuje waszych rąk wyciągniętych ku niebu, w kierunku mojego Syna, w kierunku Ojca Niebieskiego. Potrzeba wiele pokory i czystości serca. Pokładajcie ufność w mojego Syna i wiedzcie, że zawsze możecie być lepsi. Moje matczyne serce pragnie byście wy, apostołowie mojej miłości, byli małymi światłami świata. Byście byli światłością tam gdzie ciemność pragnie zapanować, abyście poprzez swoją modlitwę i miłość wskazywali właściwą drogę, zbawiali dusze. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.”
Scroll to Top