Orędzie, 25 września 2018 r.

„Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również
wy poprzez moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów. Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście
na moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest [za] późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w
łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie jeśli Jemu ufacie. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Scroll to Top