Letni porządek nabożeństw w Medziugorju

Letni porządek nabożeństw w Medziugorju zacznie obowiązywać od czwartku, 1 czerwca. Modlitwa różańcowa w kościele parafialnym będzie o godzinie 18, a Msza święta o godzinie 19. Po Mszy Świętej będzie program modlitewny, uzależniony od dnia tygodnia.
Adoracja będzie w każdy wtorek i sobotę od godziny 22 do 23 oraz w każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej czyli od godziny 20. Nabożeństwo drogi krzyżowej będzie się odbywać w każdy piątek o godzinie 16, a modlitwa różańcowa na Górze Objawień w każdą niedzielą także o godzinie 16.
Scroll to Top