Koniec pierwszego etapu misji w Medziugorju

Przypomnijmy, że Abp Henryk Hoser SAC przybył do Medziugorja 29 marca bieżącego roku z misją powierzoną mu 11 lutego przez papieża Franciszka. Spędził czas bardzo aktywnie spotykając się zarówno z nuncjuszem papieskim, biskupem miejsca jak i indywidualnie z franciszkanami opiekującymi się parafią, widzącymi a także odwiedzając miejsca będące owocem Medziugorja np. Matczyną Wioskę. Był na Górze Objawień a także we wspólnocie Cenacolo założonej przez włoską siostrę zakonną Elvirę Petrozzi.
1 kwietnia w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba odprawił Mszę świętą i wygłosił kazanie, w którym mówił m.in. o zmartwychwstaniu będącym fundamentem naszej wiary i kulcie maryjnym. Będąc pod wrażeniem 50 księży, którzy spowiadali przed mszą w kazaniu powiedział te słowa: „Największym cudem Medziugorja są tutejsze konfesjonały. Sakrament przebaczenia i miłosierdzia. To jest sakrament zmartwychwstania”. Abp Henryk Hoser SAC 5 kwietnia spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej a w wywiadzie dla Salve TV powiedział: „Jest w Medziugorje przede wszystkim atmosfera modlitwy, skupienia, ciszy. Jest atmosfera również swego rodzaju wewnętrznego pokoju, tutaj się nie odczuwa niepokoju, kontakty międzyludzkie i z pielgrzymami są bardzo wylewne, bardzo serdeczne, bardzo takie braterskie jak to się spotyka czasami na pielgrzymkach gdzie ludzie wspólnie dążą np. do Częstochowy. Niemniej na pewno jest to miejsce wyjątkowe i wszyscy podkreślają, że tutaj odnajdują nie tylko spokój wewnętrzny, ale i sens swojego życia, sens cierpienia, którego doświadczyli w swoim życiu, odkrywają zupełnie nowe horyzonty no i jednocześnie mają tę okazję wejścia w głębokie misterium wiary, bo proponuje im się dobrze przygotowaną Mszę świętą z dobrymi homiliami […] ale jest też stała adoracja Najświętszego Sakramentu i jest możliwość odbywania drogi krzyżowej, kilkakrotnie w ciągu dnia odprawia się nabożeństwo różańcowe”. Swoje wystąpienie na konferencji dla dziennikarzy zakończył pięknymi słowami: „Wy, drodzy przyjaciele, powinniście nieść Radosną Nowinę. Powiedzcie całemu światu, że oto tutaj w Medziugorju możemy znowu odnaleźć światło. Są nam potrzebne takie wyjątkowe miejsca światła w świecie, który tonie w mroku”.

Scroll to Top