25. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

25. Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących medziugorskie centra pokoju
oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne związane z Medziugorjem
odbędą się w Medziugorju w dniach od 26 lutego do 2 marca 2018 roku.
Temat spotkania brzmi:
Żyć Bożym słowem
„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24, 45)
W szkole Matki Boskiej
PROGRAM
Poniedziałek, 26. 02. 2018
15:00 Rejestracja uczestników
17:00 Modlitwy wieczorne w kościele
 
Wtorek, 27. 02. 2018
9:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9:30 Wykład, rozmowa
          Przerwa
11:00 Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
15:00 Praca w grupach językowych
17:00 Modlitwy wieczorne w kościele
21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Środa, 28. 02. 2018
9:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9:30 Wykład, rozmowa
         Przerwa
11:00 Spotkanie i rozmowa z wykładowcą
14:00 Modlitwa na Križevacu
17:00 Modlitwy wieczorne w kościele
19:00 Medytacja i kolacja z parafianami (chleb i herbata)
Czwartek, 01. 03. 2018
9:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9:30 Wykład, rozmowa
          Przerwa
11:00 Spotkanie z proboszczem
12:30 Wspólny obiad
15:00 Modlitwa na Górze Objawień
17:00 Modlitwy wieczorne w kościele
Piątek, 02. 03. 2018
9:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
9:30 Wymiana doświadczeń, Msza św.
 
Wykładowcą  jest o. Marinko Šakota, proboszcz parafii Medziugorje.
O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył  szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parafii w Medziugorju.
25. Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących medziugorskie centra pokoju oraz grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne związane z medziugorjem odbędzie się w nowej sali spotkań w Medziugorju, w dniach  od 26 lutego do 2 marca 2018 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też prosimy, by swój przyjazd zgłosić jak najwcześniej. Zgłoszenia można dokonać pod numerem faxu 00387 36 651 999 lub drogą mailową na: seminar.marija@medjugorje.hr
Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dorało do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne dla wszystkich grup językowych. Koszt udziału wynosi 50 EUROod osoby. W cenę wliczone zostały wszystkie koszty organizacyjne (wykładowcy, tłumaczenie symultaniczne oraz wspólny obiad ostatniego dnia). Po uiszczeniu opłaty na początku spotkania każdy z uczestników otrzyma akredytację, która umożliwia wzięcie udziału w programie spotkania. Zakwaterowanie w Medziugorju uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Ponieważ nie mamy możliwości skontaktowania się z każdym z potencjalnych uczestników, prosimy organizatorów pielgrzymek, przewodników, prowadzących Centra Pokoju oraz grupy modlitewne i charytatywne o zawiadomienie wszystkich zainteresowanych udziałem.
Cieszymy się, że będziemy mogli się z Wami spotkać!
ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW
Na temat fenomenu Medziugoria powstało na świecie wiele rozmaitych publikacji. Chcielibyśmy całą tę różnorodność zgromadzić i zachować w archiwum Centrum Informacyjnego Medziugorie. Dlatego prosimy o przywiezienie ze sobą do Medziugoria lub dostarczenie inną drogą:
1. czasopism, broszur, gazet, książek, zapisów audio i video oraz innych publikacji z Państwa kraju – jeśli to możliwe, w dwóch egzemplarzach
2. osoby lub organizacje posiadające prywatne archiwum związane z wydarzeniami medziugorskimi prosimy o – jeśli to możliwe – dostarczenie oryginałów i/lub kopii, i/lub choćby listy pozycji znajdujących się w zbiorze.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska lub nazwy organizacji oraz adresu i danych osoby kontaktowej.
Materiały prosimy dostarczyć na następujący adres:
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE
ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ
Gospin trg 1, 88266 Međugorje
Bośnia i Hercegowina
Prosimy o przekazanie naszej prośby wszystkim znanym Państwu osobom zajmującym się działalnością wydawniczą, wiążącą się z wydarzeniami medziugorskimi.
Dziękujemy za wszystko!
Scroll to Top