23 MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

23 MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW

 

odbędą się w Medziugorju w dniach od 2 do 7  lipca 2018 roku

Temat spotkania brzmi:

Żyć Słowem Bożym

„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24, 45)

W szkole Matki Bożej

PROGRAM REKOLEKCJI

 

2 lipca 2018, poniedziałek

16.00 – 18.00 Zgłoszenia uczestników (żółty budynek za kościołem)

18.00               POCZĄTEK REKOLEKCJI, Modlitwa różańcowa, Msza św., modlitwa o uzdrowienie i tajemnice chwalebne Różańca św.

 

3 lipca 2018, wtorek

09.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

09.30   Wykład, modlitwa

12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

22.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

4 lipca 2018, środa

09.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu

09.30   Wykład, modlitwa

12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., modlitwa o uzdrowienie, tajemnice chwalebne różańca)

 

5 lipca 2018, czwartek

06.00   Różaniec na Górze Objawień

10.00   Wykład, modlitwa

12.00   Przerwa (adoracja w ciszy)

15.30   Wykład, modlitwa

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu)

 

6 lipca 2018, piątek

06.00   Droga Krzyżowa na górze Križevac, spowiedź

15.30   Wykład, modlitwa

18.00   Modlitwy wieczorne (różaniec, Msza św., Adoracja Krzyża Pańskiego)

 

7 lipca 2018, sobota

08.30   Przejście na grób o. Slavka Barbaricia OFM, modlitwa

09.00   Wymiana doświadczeń, świadectwa

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI– MSZA ŚW. O 11.00

 

 

 

Koordynatorem jest o. Marinko Šakota.

 

Wykładowcą jest o. Ante Vučković

 

O. Ante Vučković, OFM, który urodził się w 1958 roku w Sinju, w licznej rodzinie. Jest członkiem prowincji franciszkańskiej Najświętrzego Odkupiciela, której siedzibą jest Split. Seminarium i liceum klasyczne ukończył w Sinju, a teologię w Makarskiej i Zagrzebiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 roku. Po odbyciu służby kapelana w Metkoviciu i Monachium, studiował filozofię w Monachium i w Rzymie,  gdzie obronił pracę doktorską poświęconą problemowi słuchania w filozofii Martina Heideggera. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Papieskim Antonianium w Rzymie oraz na tzw. Teologii Franciszkańskiej, uczelni w Makarskiej. Dziś jest  profesorem na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Splicie. Wykłada również na Katedrze Filozofii tejże uczelni.
Prowadzi ćwiczenia duchowe, rekolekcje i zajęcia odnowy duchowej. Jest opiekunem i doradcą duchowym. Wydał kilka książek. Publikuje w czasopismach fachowych i popularnych.

 

Zgłoszenia można przesłać poprzez e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr albo telefonicznie lub faxem: 00 387 36 651 999 (za Mariju Dugandžić).

Parafianie parafii Medziugorje, podobnie jak w latach ubiegłych, oferują księżom w trakcie rekolekcji bezpłatnie zakwaterowanie. Uprzejmie prosimy księży, którzy sami zorganizowali sobie nocleg u znajomych w Medziugorju, aby na swoim zgłoszeniu podali imię, nazwisko i numer telefonu rodziny, u której planują nocować. Księża, którzy nie mają możliwości bezpośredniego ustalenia zakwaterowania z daną rodziną, proszeni są o zaznaczenie tego na zgłoszeniu, a wówczas my zorganizujemy dla nich nocleg.

Koszty rekolekcji pokrywa odprawienie pięciu intencji mszalnych.

Należy wziąć ze sobą: celebret, albę i stułę, Pismo Święte.

Ponieważ nie wszyscy księża mają dostęp do Internetu i być może nie wiedzą o rekolekcjach w Medziugorju, prosimy organizatorów pielgrzymek, grupy modlitewne oraz centra pokoju, aby zamieściły tę informację we wszystkich dostępnych środkach przekazu, aby jak najwięcej księży mogło wziąć w nich udział. Prosimy również, aby, o ile jest to możliwe, materialnie wspomóc księży, którzy chcą przyjechać, a nie mają środków potrzebnych na pokrycie kosztów podróży (zakwaterowanie u rodzin w parafii jest bezpłatne).

 

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dotarło do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.

 

Scroll to Top