18. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 8 do 11 listopada 2017 roku.

18. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH
18. Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 8 do 11 listopada 2017 roku.
„Aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej” (Flp 1,9)
W szkole Matki Boskiej
Program:
Środa, 8 listopada 2017
14. 00 Rejestracja uczestników
16. 00 Wprowadzenie do rekolekcji
17. 00 Modlitwy wieczorne w kościele
Czwartek, 9 listopada 2017
9.00 – Modlitwa poranna
9.30 – Wykład, rozmowa
14.00 – Modlitwa na Križevacu
17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele
Piątek, 10 listopada 2017
7.00 – Modlitwa na Górze Objawień
9.30 – Wykład, rozmowa
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
15.00 – Wykład, rozmowa, Przygotowanie do spowiedzi św.
17.00 – Modlitwy wieczorne w kościele
Sobota, 11 listopada 2017
9.00 – Modlitwa poranna
9.30 – Wykład, rozmowa
11.00 – Wymiana doświadczeń, świadectwa
12.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji
Wykładowcami na rekolekcjach są:
O. Marinko Šakota urodził się w Čitluku w 1968 r., gdzie ukończył szkołę podstawową, jak rownież pierwszą klasę szkoły średniej. Po wybraniu powołania franciszkańskiego, rozpoczął nauki w seminarium duchownym w miejscowości Visoko, gdzie ukończył dwie klasy licealne. Pozostałe dwie klasy ukończył w Dubrowniku, gdzie rownież zdał maturę. Habit franciszkański przywdział 15. lipca 1987 r. w Humcu, w którym odbył roczny nowicjat. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Sarajewie na uczelni Teologii Franciszkańskiej (1989-1990), kontynuował je w Zagrzebiu na Wyższej Szkoły Jezuitów (1990-1992), dyplom zaś uzyskał w 1995 roku w Fuldzie w Niemczech. Śluby wieczyste złożył w 1993 roku w miejscowości Široki Brijeg. Diakonem został w Zagrzebiu w roku 1996, tego samego roku został także kapłanem we Frohnleiten. Służbę rozpoczął od rocznego pobytu w klasztorze franciszkańskim w Innsbrucku, następnie był pomocnikiem duchowym w Frohnleiten oraz kapelanem w Augsburgu. Przez trzy lata pełnił służbę jako kapelan w Mostarze, a przez siedem lat był proboszczem parafii w Gradniciach. Od września 2010 roku jest kapelanem parohii w Medziugorju.
O. Mijo Nikić- kapłan z Towarzystwa Jezusowego, urodził się w 1953 roku w miejscowości Gornji Zovik (BiH). Pochodzi z licznej rodziny, w ktόrej było 12 dzieci. Ukończył studia filozofii i teologii w Zagrzebiu u Jezuitόw. Tytuł magistra z psychologii głębi uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie. W2002 roku obronił pracę doktorską na Katolickim Wydziale Teologicznym w Zagrzebiu: „Obraz Boga w nowych ruchach religijnych.” Od 1992 wykłada psychologię, psychologię religii i historię religii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Zagrzebiu. W instytucie teologicznym DI (studium teologii) wykłada sakramenty pojednania i namaszczenia chorych, mariologię i eschatologię. Opublikowal wiele artykułόw w rόżnych czasopismach. Bierze udział w sympozjach krajowych i międzynarodowych. Jest redaktorem kilku zbiorόw: Nowe ruchy religijne (1997); Reinkarnacja i/lub zmartwychwstanie (1998); Wiara i zdrowie (2007); Choroba i zdrowie w religiach (2011). Opublikowal książki: Obraz Boga w sektach religijnych i nowych ruchach religijnych (2003); Psychologia rodziny (2004); Oczyma psychologa teologa (2015); Psychoterapia biblijna (2015); Jak wiarą pokonać strach (2005); Fałszywe i prawdziwe obrazy Boga (2011). Prowadzi rekolekcje duchowe dla kapłanόw, siόstr zakonnych, rodzin i rekolekcje psychologiczno- duchowe dla prawnikόw, menadżerόw i innych o roli duchowości w zarządzaniu stresem. Jest przewodniczącym Fundacji biskup Josip Lang, ktόra troszczy się o osoby stare i ubogie.
Był członkiem Komisji Papieskiej w sprawie badania fenomenu w Medziugorju jako ekspert z zakresu psychologii.
Rekolekcje odbędą się w sali za kościołem. Koszt uczestnictwa to 40 euro od jednej pary małżeńskiej. Zgłoszenia można przesłać na e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub fax: 00 387 36 651 999 (z dopiskiem „za Mariju Dugandžić”). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o przesyłanie zgłoszeń jak najszybciej. Uczestników rekolekcji prosimy również o zapewnienie sobie zakwaterowania w Medziugorju we własnym zakresie.
Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względów organizacyjnych rejestracja Państwa udziału w rekolekcjach jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli nie otrzymali Państwo potwierdzenia oznacza to, iż nie dorało do nas zgłoszenie – co jest równoznaczne z brakiem rejestracji – a to z powodu przesłania go na zły adres mailowy lub wysłania do nas e-maila zainfekowanego wirusem (taki list zostaje automatycznie zablokowany). Dlatego też pewność co do rejestracji udziału w rekolekcjach mogą mieć Państwo dopiero w chwili odebrania wysłanego przez nas potwierdzenia.
Scroll to Top