Pielgrzymka majowa - 6 dni

12.05 – 17.05.2021

01.06 – 07.06.2021

Pielgrzymka czerwcowa - 6 dni

14.06 – 20.06.2021

40-sta Rocznica Objawień - 7 dni

21.06 – 27.06.2021

Wakacje w Medziugorju - 7 dni

28.06 – 04.07.2021

Rekolekcje Kapłańskie

05.07 – 11.07.2021

Pielgrzymka wakacyjna - 7 dni

12.07 – 18.07.2021

Pielgrzymka wakacyjna - 7 dni

22.07 – 28.07.2021

31.07 – 09.08.2021

Wniebowzięcie NMP - 7 dni

11.08 – 17.08.2021

Sylwester, Nowy Rok - 7 dni

28.12 – 03.01.2022

Szczegółowy program pielgrzymek oraz zgłoszenia przyjmowane są przez stronę www.pielgrzymki24.pl