Orędzie na każdy dzień: 9 maja

Drogie dzieci!
W tym czasie wszystkich was wzywam, abyście się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, aby Duch Święty wszystkich odnowił i poprowadził na drogę [dawania] świadectwa waszej wiary, was i wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wami przed Wszechmogącym.
Dziękuje ze odpowiedzieliscie na moje wezwanie .
(25 maja 2009)

Dodaj komentarz