Orędzie na każdy dzień: 9 kwiecień

Drogie dzieci!
Radujcie się ze mną w tym wiosennym czasie, kiedy cała przyroda się budzi i wasze
serca pragną przemiany. Dzieci, otwórzcie się i módlcie się. Nie zapominajcie, że jestem
z wami i chcę was poprowadzić do mego Syna, aby On was obdarzył szczerą miłością
do Boga i do wszystkiego, co od Niego pochodzi. Otwórzcie się na modlitwę i proście
Boga o nawrócenie waszych serc, a On, który widzi wszystkie inne sprawy, zadba o nie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 kwietnia 2002)

Dodaj komentarz