Orędzie na każdy dzień: 9 czerwiec

Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, abyście odpowiedzieli na moje wezwanie do modlitwy. Pragnę,
drogie dzieci, abyście w tym czasie znaleźli kącik do osobistej modlitwy. Chcę was
poprowadzić do modlitwy sercem, gdyż tylko wtedy pojmiecie, jak puste jest wasze
życie bez modlitwy. Odkryjecie sens swojego życia, gdy odkryjecie Boga; Boga na
modlitwie. Otwórzcie więc, drogie dzieci, drzwi swojego serca, aby pojąć, że modlitwa
jest radością, bez której nie możecie żyć.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 lipca 1997)

Dodaj komentarz