Orędzie na każdy dzień: 8 czerwiec

Drogie dzieci!
Raduję się z wami i w tym czasie łaski wzywam was do odnowy ducha. Dzieci, módlcie
się, by Duch Święty zamieszkał w was w pełni, tak byście mogli z radością dawać
świadectwo wszystkim, którzy są daleko od wiary. Dzieci, szczególnie módlcie się
o dary Ducha Świętego, abyście każdego dnia i w każdej sytuacji w duchu miłości byli
bliżej brata – człowieka i byście w mądrości pokonywali wszelkie trudności. Jestem
z wami i oręduję za wami przed Jezusem.
Dziękuje, że odpowiedzieliście nam moje wezwanie.
(25 maja 2000)

Dodaj komentarz