Orędzie na każdy dzień: 7 kwiecień

Drogie dzieci!
I dzisiaj was wzywam, byście się modlili. Wy, drogie dzieci, nie możecie zrozumieć, jaka
jest wartość modlitwy, póki sami nie powiecie: teraz jest czas modlitwy, teraz nie ma
dla mnie nic ważniejszego teraz nie jest dla mnie ważna żadna osoba oprócz Boga.
Drogie dzieci, oddajcie się modlitwie ze szczególną miłością, a Bóg będzie wam mógł
odwzajemnić się łaskami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(2 października 1986)

Dodaj komentarz