Orędzie na każdy dzień: 6 czerwiec

Drogie dzieci!
W miłości was wzywam: nawróćcie się, nawet jeżeli jesteście daleko od mego serca.
Nie zapomnijcie: ja jestem waszą matką i odczuwam ból z powodu każdego, kto jest
daleko od mego serca, ale nie zostawiam was samych. Wierzę, że możecie porzucić
drogę grzechu i zdecydować się na świętość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 września 2005)

Dodaj komentarz