Orędzie na każdy dzień: 5 maja

Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was byście poprzez modlitwę i ofiary przygotowali się na przyjście Ducha Świętego. Dziatki, to jest czas łaski więc ponownie was wzywam, abyście zdecydowali się na Boga Stworzyciela. Pozwólcie Mu, żeby was przeobrażał i zmieniał. Niech wasze serce będzie gotowe, by słuchać i żyć, wszystkim tym co dla każdego z was zaplanował Duch Święty. Dziatki, pozwólcie dziatki Duchowi Świętemu, by was prowadził drogą prawdy i zbawienia do życia wiecznego.
Dziękuje ze odpowiedzieliscie na moje wezwanie !

(25 maja 1998)

Dodaj komentarz