Orędzie na każdy dzień: 3 czerwiec

Drogie dzieci!
W tym czasie łaski wzywam was, abyście stali się przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się
o pokój w waszych sercach i pracujcie nad własnym nawróceniem. Dzieci, jedynie tak
będziecie mogli stać się świadkami pokoju i miłości Jezusowej na świecie. Otwórzcie
się na modlitwę, aby modlitwa była dla was potrzebą. Dzieci, nawracajcie się i dążcie
do tego, aby dusza wasza jak najlepiej poznała Jezusa i Jego miłość. Jestem blisko was
i wszystkich was błogosławię.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie
(25 lutego 2002)

Dodaj komentarz