Orędzie na każdy dzień : 22 maja

Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, byście wcielali w życie miłość Boga i bliźniego. Bez miłości, drogie
dzieci, nic nie możecie. Dlatego was, drogie dzieci, wzywam byście się wzajemnie
miłowali. Tylko w ten sposób będziecie mogli kochać i przyjmować mnie i wszystkich
dookoła, którzy przybywają do waszej parafii. Wszyscy odczują poprzez was moją
miłość. Dlatego proszę was, drogie dzieci, zacznijcie od dziś kochać żarliwą miłością,
miłością, którą ja was miłuję.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(29 maja 1986)

Dodaj komentarz