Orędzie na każdy dzień: 21 maja

Drogie dzieci!
Dzisiaj również wzywam was abyście modlili się o pokój. Dziatki, módlcie się sercem i nie traćcie nadziei, bo Bóg kocha swoje stworzenie. On poprzez moje objawienia pragnie was zbawić – każdego z osobna. Wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, a w modlitwie jesteście otwarci na Bożą wolę i tak we wszystkim, co czynicie w was i poprzez was urzeczywistniacie plan Boży.
Dziękuje ze odpowiedzieliscie na moje wezwanie !
(25 marca 2003)

Dodaj komentarz