Orędzie na każdy dzień: 2 czerwiec

Drogie dzieci!
Dziś was wzywam, byście się zdecydowali, czy pragniecie wprowadzić w życie orędzia,
które wam daję. Pragnę, byście byli aktywni w przeżywaniu i przekazywaniu moich orędzi.
Szczególnie pragnę, drogie dzieci, byście wszyscy byli odblaskiem Jezusa, który będzie
przyświecał temu niewiernemu światu, kroczącemu w ciemnościach. Pragnę, byście byli
światłem dla wszystkich i byście w świetle dawali świadectwo. Drogie dzieci, nie jesteście
powołani do ciemności, ale do światła, dlatego bądźcie światłością przez swoje życie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(5 czerwca 1986)

Dodaj komentarz