Orędzie na każdy dzień: 18 kwiecień

Drogie dzieci!
Nie jesteście świadomi orędzi, które przeze mnie Bóg wam przesyła. Daje wam wielkie
łaski, a wy tego nie pojmujecie. Proście Ducha Świętego o oświecenie. Gdybyście
wiedzieli, jakich łask udziela wam Bóg, modlilibyście się bez przerwy.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(8 listopada 1984)

Dodaj komentarz