Orędzie na każdy dzień: 17 maja

Drogie dzieci!
Dziś jestem bardzo uradowana, gdyż jest dosyć tych, którzy pragną mi się poświęcić.
Dziękuję wam! Nie zawiedliście się. Mój Syn Jezus Chrystus pragnie przeze mnie udzielić
wam szczególnych łask. Mój Syn jest radosny z powodu waszego oddania.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(17 maja 1984)

Dodaj komentarz