Orędzie na każdy dzień: 17 kwiecień

Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli swoje chrześcijańskie powołanie. Dziatki, prowadziłam
was i prowadzę przez ten czas łaski, abyście stali się świadomi swego chrześcijańskiego
powołania. Święci męczennicy umierając dawali świadectwo: Jestem chrześcijaninem
i kocham Boga ponad wszystko! Dziatki, dzisiaj wzywam również was, abyście się cieszyli i stali
się radosnymi chrześcijanami, odpowiedzialnym i świadomymi, że Bóg was wezwał, abyście
w szczególny sposób byli radośnie wyciągniętymi rękami do tych, którzy nie wierzą i by oni
poprzez przykład waszego życia zyskali wiarę i miłość do Boga. Dlatego módlcie się, módlcie
się, módlcie się, aby wasze serce stało się otwarte i czułe na Słowo Boże.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 listopada 1997)

Dodaj komentarz