Orędzie na każdy dzień: 17 czerwiec

Drogie dzieci!
Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Dalecy jeszcze jesteście
od spotkania z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na
modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, aby On was przemienił
i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Dziatki, wszystko
jest przemijające, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z wami i zachęcam was z miłością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 marca 2008)

Dodaj komentarz