Orędzie na każdy dzień: 16 czerwiec

Drogie dzieci!
Również dziś wzywam was, by wasze serca płonęły jak najgorętszą miłością do
Ukrzyżowanego i byście nie zapomnieli, że oddał Swe życie z miłości do was, abyście
i wy zostali zbawieni. Dziatki, medytujcie i módlcie się, aby wasze serce otworzyło się
na Bożą miłość.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 wrzesień 2007)

Dodaj komentarz