Orędzie na każdy dzień: 13 czerwiec

Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, abyście obcowali z przyrodą, gdyż tam spotkacie Boga Stworzyciela.
Dziatki, wzywam was do dziękowania Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując
odkryjecie Najwyższego i całe dobro, które was otacza. Dziatki, Bóg jest wielki i wielka
jest Jego miłość wobec każdego stworzenia. Dlatego też módlcie się, abyście pojęli Bożą
miłość i dobroć. Dzięki dobroci i miłości Boga Stworzyciela i Ja jestem z wami jako dar.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 października 1995)

Dodaj komentarz