Orędzie na każdy dzień: 11 kwiecień

Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu
miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko co czynicie
dla innych róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na
dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 listopada 1990)

Dodaj komentarz