Orędzie na każdy dzień: 11 czerwiec

Drogie dzieci,
również dzisiaj, Matka wzywa was z radością, przyjmijcie i odnówcie moje orędzia.
Drogie dzieci, pragnę kontynuować prowadzenie was, ale dzisiaj chcę wezwać was,
abyście żyli tym, co wam daję – tak, abym mogła wam dać nowe orędzia i prowadzić
was poprzez te orędzia do mojego Syna. Wiedzcie, że Matka jest z wami i wstawia się
za wami wszystkimi przed swoim Synem, dzisiaj również pragnę podziękować wam, że
przyjęliście mnie i moje orędzia i żyjecie moimi orędziami.
(6 wrzesień 2010)

Dodaj komentarz