Orędzie na każdy dzień: 10 maja

Drogie dzieci!
Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej. Pragnę, by
Msza była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci
na Ducha Świętego, gdyż Bóg chce was przygarnąć do siebie w tych dniach, w których
działa szatan!
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(16 maja 1985)

Dodaj komentarz