Orędzie na każdy dzień: 1 maja

Pragnę podzielić się z wami swoją radością. W Niepokalanym Sercu odczuwam,
że jest wielu ludzi, którzy się do mnie przybliżyli i w szczególny sposób – modląc się
i nawracając – niosą w swoich sercach zwycięstwo mego Niepokalanego Serca.
Pragnę wam podziękować i zachęcić was, abyście z miłością i mocą Ducha Świętego
jeszcze więcej czynili dla Boga i Jego Królestwa. Jestem z wami i błogosławię was
macierzyńskim błogosławieństwem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 sierpnia 2000)

Dodaj komentarz