Orędzie na każdy dzień: 9 marca

Drogie dzieci!
Nie jesteście świadomi jakich łask doświadczacie w tym czasie, w którym Najwyższy daje wam znaki, abyście się otworzyli i nawrócili. Wróćcie do Boga i modlitwy i niech
w waszych sercach, rodzinach i wspólnotach zapanuje modlitwa, aby Duch Święty was prowadził i motywował, abyście każdego dnia byli bardziej otwarci na wolę Bożą i Jego
plan dla każdego z was. Jestem z wami i ze świętymi i aniołami oręduję za wami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
( 25 lipca 2014)

Dodaj komentarz