Orędzie na każdy dzień: 8 marca

Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli, że bez miłości nie możecie pojąć, że Bóg musi być na
pierwszym miejscu w waszym życiu. Dlatego dziatki, wzywam was wszystkich, abyście miłowali
nie ludzką, lecz Bożą miłością. Wtedy wasze życie stanie się piękniejsze i bezinteresowne.
Pojmiecie, że Bóg daje się wam z miłości w najprostszy sposób. Dziatki, abyście zrozumieli moje
słowa, które wam przekazuję z miłości, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a będziecie mogli
z miłością akceptować innych i przebaczać wszystkim, którzy uczynili wam zło. Odpowiadajcie
modlitwą, bowiem modlitwa jest owocem miłości do Boga Stwórcy.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 września 1997)

Dodaj komentarz