Orędzie na każdy dzień: 7 marca

Drogie dzieci!
I dzisiaj was wzywam, byście się modlili. Wy, drogie dzieci, nie możecie zrozumieć, jaka jest
wartość modlitwy, póki sami nie powiecie: teraz jest czas modlitwy, teraz nie ma dla mnie nic
ważniejszego teraz nie jest dla mnie ważna żadna osoba oprócz Boga. Drogie dzieci, oddajcie się
modlitwie ze szczególną miłością, a Bóg będzie wam mógł odwzajemnić się łaskami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

(2 października 1986)

Dodaj komentarz