Orędzie na każdy dzień: 6 marca

Drogie dzieci!
Dziś wzywam was, abyście żyli pokojem w waszych sercach i rodzinach. Dziatki nie
ma pokoju tam, gdzie nie ma modlitwy i nie ma miłości tam, gdzie nie ma wiary.
Dlatego wzywam was wszystkich, dziatki, abyście się dzisiaj ponownie zdecydowali na
nawrócenie. Jestem blisko was, zapraszam was wszystkich, dziatki, w moje objęcia, aby
wam pomóc, lecz wy tego nie pragniecie i dlatego szatan wodzi was na pokuszenie:
nawet w najmniejszych sprawach wasza wiara zanika. Dlatego, dziatki módlcie się, bo
poprzez modlitwę uzyskacie błogosławieństwo i pokój.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 marca 1995)

Dodaj komentarz