Orędzie na każdy dzień: 12 marca

Drogie dzieci!
Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych
sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie, gdyż szatan chce wojny,
chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie
się, módlcie się, módlcie się!
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 marca 1993)

Dodaj komentarz