Orędzia na każdy dzień: 4 kwiecień

Drogie dzieci!
Dziękuję wam, że zaczęliście coraz bardziej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach.
Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać dawać wam orędzia, ponieważ niektórzy nie
przyjęli mnie. Parafia zrobiła jednak postępy i pragnę wam przekazywać orędzia tak,
jak nigdy przedtem w historii od początku świata.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(4 kwietnia 1985

Dodaj komentarz