Orędzia na każdy dzień: 3 kwiecień

Drogie dzieci!
W tym czasie laski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was
dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki
jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne łaski, dlatego proście o nie przez
modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 maja 2008)

Dodaj komentarz