Orędzia na każdy dzień: 13 marca

Dzieci, wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali
rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci,
w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców.
Tylko w ten sposób, drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary
w Boga Stworzyciela. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa nad krzyżu zrozumiecie,
że tylko przez modlitwę wy również możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary,
gdy w prostocie i na modlitwie przeżywać będziecie wiarę, która jest darem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
(25 marca 1997)

Dodaj komentarz